Grundläggande information gällande dataskydd

 1. I enlighet med bestämmelserna i den Europeiska Unionens allmänna förordningen gällande Dataskydd, tillhandahåller vi följande information gällande dataskydd:

  • Ansvarig person: Drinksandco Marketplace, S.L.U. (DRINKS&CO)
  • Syfte: Tillhandahållande av tjänster för onlineförsäljning och utskick av material i kommersiellt syfte.
  • Legetimering: Genomförande av försäljning online och samtycke från den berörda parten.
  • Mottagare: Ansvarig för kommunikationen och de tredje parter som krävs, för att lagstadgade skyldigheter efterföljs.
  • Rättigheter: få åtkomst till, korrigera, ta bort data samt de rättigheter som förklaras i tilläggsinformationen.

  Ytterligare information: Du kan hämta ytterligare, och mer detaljerad information gällande dataskydd på vår hemsida: https://www.drinksco.se/Integritets